Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015

Στον θάλαμο υπομονής, γυροφέρνεις διαρκώς...
βαλβίδες, αέρια, ήχοι, σκιές.
υπηρέτης μιας δύναμης που δεν αγγίζεται!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου