Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017

Έγινα μια κατάρα που υπάρχει μόνο για να καταστρέφει...
βαριά σκιά πάνω στην αγάπη...
δεν υποφέρεται αυτή η ζήση...
γέμισαν οι βιβλιοθήκες μου αναμνήσεις,
άδειασε η καρδιά από συγκινήσεις

Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017