Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

Χορτάριασε το μονοπάτι της επιστροφής
και η καταστροφή ακόμη παζαρεύει...
ρουφώ άπληστα, την διαβρωτική σου υγρασία,
αλλά δεν σώνεται...
στην αποτεφρωμένη χώρα μου,
αδύναμο το μέλλον των επιθυμιών...