Κυριακή 27 Ιουνίου 2021

Σάββατο 5 Ιουνίου 2021

 Γέρνει το σώμα και η ματιά, θέλει για να τρυπώσει

να φτάσει μέσα στη καρδιά ,να μείνει να κλειδώσει...