Σάββατο 25 Δεκεμβρίου 2021

 Σ έψαχνα να σ ανταμώσω

 άγνωστε αέρα

και ήρθες  ξαφνικά

 να με παρασύρεις

τώρα που φοβάμαι

 και να αναπνεύσω...

Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021

 Τώρα  που  δεν  δύναμαι  άλλο...

μια  άγνωστη  ευχή

 θαρρείς  πως  μ  έσπρωξε...