Παρασκευή 22 Απριλίου 2022

 Ένα ακόμη τραύμα προστέθηκε μέσα μου...

αδιόρατη ματιά, σε αυστηρό περιβάλλον, 

χωρίς αποτύπωμα ευθύνης...

Παρασκευή 1 Απριλίου 2022