Τετάρτη 28 Απριλίου 2021

 Λησμονημένη θυσία, δεν γίνεται!

χρόνος που γυρίζει πίσω, δεν υπάρχει!

κρίκοι σε αλυσίδα που μεγαλώνει το μήκος και το βάρος της,

Άχραντο μυστήριο!