Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

Σε ξεχωρίζω μόνο με τη φαντασία
που δουλεύει διπλοβάρδια, για να μπορείς 
να έρχεσαι...

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017

Ταξιδεύω μέσα από την άρνηση
και όλο σε πλησιάζω και όλο σε φτάνω...
βουβάθηκε ο πλανήτης,
για να ακούω μόνο το κάλεσμα σου...

Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017

Θα φτιάξω ένα ψαλμό για σένα,
γεμάτο ευχαριστίες για όσα δεν μου έδωσες,
αυτά που θέλησα να μου προσφέρεις,
και δεν το έκανες...
ένα ψαλμό που θα τον λέω κάθε φορά,
που η σκέψη θα γλιστράει στο δικό σου μονοπάτι,
και θα τον ονομάσω,
ο ψαλμός του τίποτα!